۱۳۹۳ تیر ۳۱, سه‌شنبه

فرم کمک مالی کوچک برای وبلاگهای خبری مستقل

ما کمک های کوچکی را به صورت حمایت مستقیم مالی یا وسیله های مورد نیاز به روزنامه نگاران علاقه مندی که برای وبلاگهای خبری مستقل کار می کنند، عرضه می کنیم تا بتوانیم در افزایش ظرفیت هایی که برای انجام کارشان نیاز دارند، مشارکت داشته باشیم و ایشان بتوانند با اطمینان و آرامش، توانایی خود را برای کار در یک محیط سخت ورسیدن به مخاطبین گسترده تر، افزایش دهند.
معیار اصلی ما انتشار اخبار مربوط به مسائل حقوق بشر است .
حداقل پرداختی به هر متقاضی 200 یورو و حداکثر و سقف آن 2000 یورو می باشد.
خبرنگاران می تواند با استفاده از فرم تقاضا طبق نمونه، نشانی وبلاگ خود وفعالیت وتجهیزاتی که برای آن نیازمند حمایت مالی هستند و حدود هزینه آن تقاضاهای خود را ارسال کنند.
پس از دریافت و بررسی تقاضاها ما شما را باخبر می سازیم.
مبلغ درخواستی از 2000 یورو نباید تجاوز کند.
قبل از اینکه ما بودجه ای درنظر بگیریم، نیازمند دریافت برنامه ای کاربردی که چشم انداز وبلاگ را توصیف کند، می باشیم و برای اینکار نیاز به شرح کامل جزئیات نیست و بلکه باید ماهیت و رویکرد کار بیان شود.
فرم و نحوه درخواست باید به شکل زیر باشد:
- نام و نشانی این وبلاگ
- نام روزنامه نگار و جزئیات تماس
- یک پاراگراف در مورد سوابق روزنامه نگار
- یک پاراگراف از رسالت این وبلاگ
- سوابق وبلاگ و چرا نیازمند کمک است
- یک پاراگراف بیان هدف درخواست کمک مالی و نتیجه دریافت آن, و شرح چگونگی استفاده آن برای مسائل حقوق بشر در ایران
- کل مبلغ مورد درخواست چقدر است و برای چه منظور
درخواست ها می تواند به زبان انگلیسی , فرانسوی و فارسی نوشته شود.
لطفا طرح ها را از طریق ایمیل، فکس و یا پست الکتریکی برای ما ارسال کنید و چنانچه رسید دریافت به دستتان نرسید، ما را آگاه کنید.
"تمام حقوق بشر برای تمام ایران"
Südwind Agentur
Laudongasse 40
1080
Vienna
Austria
Fax: + 43 1 405 55 19  & E-Mail : iran@suedwind.at