۱۳۹۳ مرداد ۱۶, پنجشنبه

اطلاعيه 6م کارزاربرای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی. درروند 27مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳)  بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ (۴ مهر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت. این نشست آخرین نشست قبل از دور دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی دراکتوبرونوامبر۲۰۱۴ است که دورنخست آن درفوریه ۲۰۱۰ صورت گرفت.
 درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسرعالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:  
گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی)
گروه کار بازداشت های خودسرانه
گروه کار ناپدیدشدن های اجباری
کارشناس ويژه نظم عادلانه بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی
گزارشگر ويژه آب و سرویس های بهداشتی
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی
کارشناس ويژه حقوق افراد سالخورده
 درطول اجلاس ازجمله پانلهای زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه سالانه در مورد مردمان بومی
مباحثه درمورد حفظ حقوق بشری مردم محروم از آزادی
مباحثه درمورد حق داشتن حریم خصوصی در دوران ديژیتال
مباحثه درمورد نقش پیشگیری درحفظ وارتقاء حقوق بشر
مباحثه درمورد افزایش تلاشهای جهانی برای پایان دادن به خشونت علیه کودکان 
ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا میشود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر از آخر هفته پیش از اجلاس (۶ و ۷ سپتامبر) و درآخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است.
 اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير در دسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به دو زبان انگلیسی و فرانسوی در این پیوند قابل مشاهده می باشد
  دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت دراین شهر برای تعدادی ازشرکت کنندگان دراین کارزار در نظرگرفته شده است. شرکت هواپیمایی  Easyjet ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۷ آگوست ۲۰۱۴ (۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۲)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام  HRC IRAN  Genev و با کد ورودی 270826 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۶ آگوست ۲۰۱۴ (۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۳)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر