۱۳۹۳ مرداد ۸, چهارشنبه

اطلاعیه 5م افشاگران نقض حقوق بشر درایران

اطلاعيه پنجم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا. در روند 27مین اجلاس شورای حقوق بشرUN
 هم میهنان عزيز،
از روز دوشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۴ (۱۷ شهریور ۱۳۹۳)  بیست و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ (۴ مهر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت. این نشست آخرین نشست قبل از دور دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در اکتبر و نوامبر ۲۰۱۴ است که دور نخست آن در فوریه ۲۰۱۰ صورت گرفت.  
درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار وگزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
گزارشگر ويژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت وتضمین عدم تکرار (دادخواهی)
گروه کار بازداشت های خودسرانه
گروه کار ناپدیدشدن های اجباری
کارشناس ويژه نظم عادلانه بین المللی
گزارشگر ويژه دفع فضولات سمی
گزارشگر ويژه آب و سرویس های بهداشتی
گزارشگر ويژه اشکال نوین بردگی 
در طول اجلاس ازجمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی
مباحثه سالانه در مورد مردمان بومی
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر از آخر هفته پیش از اجلاس (۶ و ۷ سپتامبر) و در آخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است.
 اسنادی که دراین اجلاس بررسی می شوند، درپیوند زير در دسترس می باشند
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت دراین شهر برای تعدادی از شرکت کنندگان دراین کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی  Easyjet ازبسیاری ازشهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کند.
 جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت درسازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که دراجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۳۱ ژوئن ۲۰۱۴ (۹ مرداد ماه ۱۳۹۳)  درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در بخش آسیا- پاسیفیک، گروه ايران با نام  HRC IRAN  Geneva وبا کد ورودی 270826 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ (۸ مرداد ماه ۱۳۹۳)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر