۱۳۹۳ بهمن ۲۳, پنجشنبه

اطلاعيه 12م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درروند 28مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز،
 ازروز دوشنبه ۲ مارس ۲۰۱۵ (۱۱ اسفند ۱۳۹۳) بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می و شود تا ۲۷ مارس ۲۰۱۵ (۷ فروردین ۱۳۹۴) ادامه خواهديافت.
  دراین اجلاس مرحله دوم دوره دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و همچون روال سالهای گذشته گزارش آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد واحمد شهید گزارشگر ويژه ایران به شورای حقوق بشر بررسی می شود و سپس پیش نویس قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی که قاعدتا تمدید دوره گزارشگری گزارشگر ويژه ایران را در متن خوددارد، جهت تصویب ارائه خواهد شد.
در نیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسرعالی حقوق بشر، ازجمله گروه های کار و گزارشگران ويژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:
 گزارشگر ويژه شکنجه  > گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر  > گزارشگر ويژه آزادی ادیان وعقاید
گزارشگر ويژه افراد با ناتوانائی ها  > کارشناس بین المللی محیط زیست > گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی
گزارشگر ويژه خشونت علیه کودکان > گزارشگر ويژه اقلیت ها
درطول اجلاس ازجمله پانل های زير درصحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:
 مباحثه سالانه درمورد حقوق کودکان >   مباحثه سالانه در مورد افراد با ناتوانائی ها
مباحثه در مورد مجازات مرگ >  مباحثه در مورد حقوق بشر و تغییرات آب و هوا
 ازکليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشردر ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره مواردنقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با حرکات اعتراضی جاری در کشور نسبت به نقض حقوق بشر، نحوه برخورد جمهوری اسلامی با دور دوم روند بررسی ادواری جهانی و گزارش آقای احمد شهید تلاش می کنیم که همزمان با بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر، کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.  
در۵ اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۷ و ۱۸ مارس با توجه به دستور اجلاس ۲۸ شورای حقوق بشر در نظر گرفته شده است، موارد زير مورد توجه قرارخواهند گرفت:
سه شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۵ - وضعیت افراد با ناتوانائی ها درایران
چهارشنبه  ۱۱ مارس ۲۰۱۵ - وضعیت افراد متعلق به اقلیت های مذهبی درایران
 جمعه ۱۳ مارس ۲۰۱۵ - وضعیت افراد دارای گرایش جنسی وهویتی جنسیتی گوناگون درایران (LGBTI)
 سه شنبه  ۱۷ مارس ۲۰۱۵ -وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران و معرفی برندگان تازه جایزه حقوق بشری «رها»
 چهارشنبه  ۱۸ مارس ۲۰۱۵ - مرحله دوم دومین بررسی ادواری جهانی جمهوری اسلامی ایران ووضعیت افراد متعلق به گروه های اتنیک درایران
 همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر درآخر هفته های حین اجلاس پیش بینی شده است. یکی ازاین کارگاه ها که درآخر هفته چهاردهم وپانزدهم مارس باهمکاری سازمان غیردولتی کمیسیون بین المللی حقوق بشری همجنسگرایان برگزارخواهدشد ، به تلاش ها برای رفع تبعیض از اقلیت های جنسی اختصاص خواهد یافت. 
اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
 برنامه این اجلاس به زبان انگلیسی در این پیوند قابل مشاهده می باشد
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهربرای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
 جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزاردعوت میشود که دراجلاس پالتاکی روز پنجشنبه۱۲ فوریه ۲۰۱۵ (۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۳) درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری دربخش آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN Geneva وبا کد ورودی 280227 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۰ فوریه ۲۰۱۵ (۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۳)
 تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج. ا.درروند 28مین اجلاس شورای حقوق بشر