۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۷, پنجشنبه

بیانیه اختتامیه مجمع عمومی کنگره ملیتهای ایران فدرال


CNFI
آسو نیوز: در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ٢ و ٣ ماه می ۲۰۱۵ کنگره ملیتهای ایران فدرال مجمع عمومی خود را که هر دو سال یک بار و با شرکت همه اعضای خود، در شهر کلن آلمان برگزار کرد. در این مجمع و طبق دستور جلسه توافقی، اجلاس با گزارش کار ٢ سال گذشتهی هماهنگ کننده کنگره آغاز بکار کرد و نقاط ضعف و قوت کنگره در دو سال اخیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در مجمع عمومی بررسی اساسنامه و تغیرات در آن، مهمترین بند از اجلاس بود که وقت مناسبی به خود اختصاص داد و اساسنامهی پیشنهادی با اکثریت آرا به تائید مجمع عمومی کنگره که عالی ترین مرجع تصمیم گیری است، رسید.
بحث در مورد وضعیت ایران و منطقه بخش دیگری از مجمع بود که در آن نیز اعضا موارد مختلفی را به بحث گذاشته و نقش ایران در وقایع اخیر منطقه و تاثیرات داخلی آن هم بررسی شد. کنگره ملیتهای ایران معتقد است که دخالتهای رژیم ایران در کشورهای منطقه و اتخاذ سیاستهای نادرست این رژیم منطقه را دچار آشوب کرده و نا امنی را در خاورمیانه حاکم ساخته است.
از موضوعات دیگری که در مجمع عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، اپوزیسیون ایرانی و روابط با آن بود و تاکید شد که کنگره ملیتهای ایران فدرال باید در ترمیم روابط خود با گروهها و سازمانهایی که با اصول مبنایی و کلی کنگره موافقند تلاش کند و در همین راستا تلاش کند که امر تعامل و همکاری در میان نیروهای سیاسی تاثیر گذار در داخل ایران که خواستار براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند افزایش یابد .
مجمع عمومی با بررسی و شناخت از حوزه تبلیغات و اهمیت ان در صحنه سیاسی داخل و خارج، خواستار مدرن سازی و توسعه بخش تبلیغات و سایت کنگره شد.
در این مجمع تاکید شد که همه احزاب ملی اتنیکی عضو کنگره ملیتهای ایران فدرال ،طبق اساسنامه کنگره عضوی از شورای مرکزی هستند و در نهایت اعضای شورای مرکزی از بین خود نیز ۵ نفر از نمایندگان این احزاب و جریان های سیاسی را بعنوان هیئت اجرائیه برای پیشبرد سیاستها و مصوبات مجمع عمومی کنگره ملیتها تا مجمع عمومی اینده انتخاب کرد.
۴ ماه می ۲۰۱۵
کنگرهی ملیتهای ایران فدرال
PM:01:53:08/05/2015
اتمام گزارش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر