۱۳۹۷ اردیبهشت ۲, یکشنبه

وضعیت نگران کننده ی تنش آبی از زبان وزیر نیرو

وزیر نیرو ایران پیش ازاین نیز تاکید کرده بود که اگر الگوی مصرف آب درکشور اصلاح نشود، با محدودیت هایی ازقبیل «قطع برق، جیره‌بندی آب و نظایر آن» مواجه خواهیم شد.    
۳۳۴ شهر با ۳۵ میلیون جمعیت دروضعیت تنش آبی قرار دارند
وزیر نیرو ایران امسال را سخت‌ترین سال از نظر تامین آب درکشور طی نیم قرن اخیر دانست و هشدار داد که ۳۳۴ شهر با جمعیت ۳۵ میلیون نفر امسال در وضعیت تنش آبی قرار دارند.
رضا اردکانیان روز شنبه اول اردیبهشت در جمع مدیران ارشد دولت حسن روحانی آماری از شرایط آب درکشور ارائه داد که بر اساس آن حدود نیمی ازجمعیت ایران سال دشواری را پیش رو قرار دارند.
آقای اردکانیان دراین اظهارات شهرهایی را که امسال درشرایط تنش آبی قرار دارند به سه دسته تقسیم کرده که ازاین نظر ۱۶۵ شهر با جمعیت ۱۰.۵ میلیون نفر در وضعیت زرد، ۶۲ شهر با جمعیت ۶.۸ میلیون نفر در وضعیت نارنجی و ۱۰۷ شهر با جمعیت ۱۷.۲ میلیون نفر در وضعیت قرمز قراردارند.
به گفته وی، در۵۰ سال گذشته وارد چرخه‌های بلند خشکسالی شده‌ایم، به طوری که میانگین ۱۰ ساله بارش درکشور از۲۵۰ به ۲۱۷ میلیمتر رسیده، اما امسال ازاین نظر سخت‌ترین سال است.
گزارش نهادها وشخصیت‌های مختلف بین‌المللی و ملی مسئله کم‌آبی درایران امروز را ازمهم‌ترین چالش‌های کشور معرفی می‌کند. ازجمله گری لوئیس، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد درایران کمبود آب را اساسا عمده‌ترین چالش امنیتی انسانی در ایران دانسته است.
دراین میان مناطقی مانند استان اصفهان یا سیستان وبلوچستان شرایط دشوارتری را سپری می‌کنند چنان که یکی ازنمایندگان مجلس هشدار داده که کمبود آب در سیستان ‌و بلوچستان امنیت ملی را تهدید می‌کند.
گزارش شده که پنج میلیون نفر در استان اصفهان از مردادماه دیگر آب آشامیدنی در اختیار نخواهند داشت.
دراین حال، وزیر نیرو ایران بر «اصلاح روش مصرف آب» به عنوان راه‌حلی برای خروج از این شرایط تاکید دارد و می‌گوید که این امر مهم‌تر از یافتن منابع جدید آب است.
رضا اردکانیان درنشستی تحت عنوان «سازگاری با کم‌آبی» که استانداران ایران درآن حضور داشتند گفت: «هرگاه مسئله خشکسالی مطرح می‌شود، ذهن‌مان متوجه تامین منابع جدید است؛ زیرا اصلاح روش موجود مصرف، سخت‌تر است».
وی سپس عنوان کرد که ‌کم شدن بارندگی فقط یک نمونه ازمشکلات بخش آب کشور است و نباید دیگر مشکلات این حوزه پشت معضل کم بارشی پنهان شود.
وزیر نیرو ایران پیش ازاین نیز تاکید کرده بود که اگر الگوی مصرف آب درکشور اصلاح نشود، با محدودیت هایی ازقبیل «قطع برق، جیره‌بندی آب و نظایر آن» مواجه خواهیم شد.