۱۳۹۵ مهر ۲۱, چهارشنبه

اطلاعيه1م کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند34مین اجلاس شورای حقوق بشر س.ملل

هم میهنان عزيز، 
از روز دوشنبه ٢٧ فوریه  ۲۰۱٧ (٩ اسفند ۱۳۹٥)  سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود وتا ۲٤ مارس ۲۰۱٧ (٤ فروردین ۱۳۹٦)  ادامه خواهد يافت.
 ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وچهارمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
  در این دوره نیز تسهیلات بسیار محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد بسیار محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  اين کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ١٣ اکتبر ۲۰۱٦ (٢٢ مهر ماه ۱۳۹٥)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در تالاری در آسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN  Geneva و با کد ورودی 342724 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
١٢ اکتبر ۲۰۱٦ (٢۱ مهر ماه ۱۳۹٥)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی. در روند سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر
«همه حقوق بشر، برای همه، درایران»