۱۳۹۷ فروردین ۳, جمعه

اطلاعیه مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا درخصوص کشته شدن دوماهیگیر ترکمن ایران

و دستگیری دو ماهیگیر دیگر توسط مرزبانی جمهوری ترکمنستان
طی روز گذشته درتمامی گروه ها و کانالهای ترکمنهای ایران در شبکه های اجتماعی خبر جنائی کشتن دو ماهیگیر و دستگیری دو ماهیگیر دیگر از ترکمنهای ایران که توسط فرمانداری شهرستان بندر ترکمن پخش شده بود، درج گردید.  جنبه قابل توجه خبر تکرار برخوردهای غیر انسانی و جنایتکارانه ماموران حکومت جمهوری ترکمنستان با ماهیگیران ترکمن ایران بود. جنبه ی قابل توجه دیگر اعتراض دولت ایران است.
مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا از تشکل ها ونیز از ایرانی های مدافع حقوق بشر انتظار دارد که نسبت به بر خوردهای جنایتکارانه مامورین جمهوری ترکمنستان با هموطنان ترکمن شان بی تفاوت نبوده از ابراز اعتراض بقتل صیادان ترکمن کوتاهی نکنند.
 شورای هماهنگی مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا
23.03.2018 – 03.01.1397      
ضمیمه

          اعتراض ایران به ترکمنستان برای 'کشتن دو ماهیگیر ایرانی'
-------------------------------------------------------------------------------  
 اعتراض ایران به ترکمنستان درباره «کشته شدن دو ماهیگیر ایرانی»