۱۳۹۶ آذر ۲۳, پنجشنبه

دعوت به سخنرانی، گفتگو و بحث به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

موضوع سخنرانی : حقوق بشر وآزادی وجدان

سخنران :  آقای کاظم کردوانی  

                                                                                                                 
زمان : جمعه 15 دسامبر2017،  ساعت 19

مکان : کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین   به آدرس:

       Verein iranischer Flüchtlinge in Berlin e.V.
        Reuter Str. 52 ,   12047 Berlin
 برگرفته ازسایت www.iprberlin.com

۱۳۹۶ آذر ۲۲, چهارشنبه

اطلاعیه6م برای روند37مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزيز، 
از روز دوشنبه ٢۶ فوریه ۲۰۱۸ (۷ اسفند ۱۳۹۶) 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درشهر ژنو آغاز می‌شود و تا ۲۳ مارس ۲۰۱۸ (۳ فروردین ۱۳۹۷) ادامه خواهد يافت.
  ازکليه هم ميهنان درتمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر درايران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری احتمالی اجلاسهای جانبی (موازی) درشورای حقوق بشر واحتمالا تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی وهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران، تدارک ببینیم.
 دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو و اقامت در این شهر برای تعداد محدودی از شرکت کنندگان در این کارزار درنظر گرفته شده است. شرکتهای هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا درصورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.
  جهت همآهنگیهای ضرور ازعلاقه مندان به مشارکت درسازماندهی اين کارزار دعوت می‌شود که دراجلاس پالتاکی که در روزپنجشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ (۲۳ آذرماه ۱۳۹۶)درساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری درآسیا-پاسیفیک، گروه ايران با نام HRC IRAN Geneva و با کد ورودی 372623 برگزار خواهد شد، شرکت کنند.
۱۳ دسامبر ۲۰۱۷ (۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶)  
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر درج.اسلامی ایران درروند37مین اجلاس شورای حقوق بشر
نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، درایران»

۱۳۹۶ آذر ۱۸, شنبه

گرامی باد 10دسامبر سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر

مهم‌ترین معیارهای جهانی برای حقوق بشر عبارتند از
1- اعلامیه ویا منشورجهانی حقوق بشر،
2-میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
 3-میثاق حقوق مدنی و سیاسی،
امسال دهم دسامبر برابر با ۱۹ آذرماه روز جهانی حقوق بشر است. 69 سال پیش درچنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها.
حقوقی همچون آزادی و برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد، برابری جنسیتی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان وحق انتخاب مذهب، که براساس اعلامیه حقوق بشر حق همه‌ انسان‌ها است.
اعلامیه‌ای که همراه با  دو میثاق بین‌المللی، یعنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مهم‌ترین معیار بین‌المللی برای حقوق بشر را شکل می‌دهند.
میثاق‌هایی که ایران هم از سال پیش به آنها پیوسته است، اما اینکه مقام‌های ایران تا چه حد به این میثاق‌ها عمل می‌کنند موضوع برنامه دریچه این هفته است.